Privacy Policy

Brickmonster.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor specifieke vragen hieromtrent kan u steeds terecht bij brickmonster.be.

Persoonsgegevens

Brickmonster.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om volgende persoonsgegevens:

 • voor- en familienaam
 • telefoonnummer
 • adres
 • e-mailadres
 • andere zichtbare gegevens van de identiteitskaart
 • bankrekeningnummer

Doeleinden

Brickmonster.be verwerkt jouw persoonsgegevens

 • om goederen en diensten af te leveren
 • om je betaling af te handelen
 • om de waarborg terug te storten
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om je een nieuwsbrief te sturen

Wij sturen je ongeveer 1x per maand een nieuwsbrief. Indien je dit niet wenst, kan je info@brickmonster.be daarvan op de hoogte brengen. 

Bewaring

Brickmonster.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden tot maximaal 1 jaar na de huurperiode bewaard. Om aan wettelijke vereisten te voldoen (op het gebied van boekhouding) kunnen sommige persoonsgegevens langer bewaard worden. Dit zal echter niet langer gebeuren dan deze wettelijke vereisten opleggen.

Delen met derden

Brickmonster.be verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Brickmonster.be gebruikt voor het verbeteren van haar dienstverlening geanonimiseerde analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Brickmonster.be. Bovendien kan je steeds vragen om een kopie van je persoonsgegevens waarover wij beschikken. Stuur hiertoe een bericht naar info@brickmonster.be. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek.

Beveiliging

Brickmonster.be neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brickmonster.be

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Winkelwagen